Bí Đỏ

0

Bí đỏ được thu hái ở nông trường dược liệu tại Hợp tác xã Mộc Châu Xanh.

Danh mục: Từ khóa: