Chanh Leo

0

Chanh leo được nuôi trồng và thù hái ở nông trường dược liệu tại Hợp tác xã Mộc Châu Xanh.

Danh mục: Từ khóa: