Tag Archives: chữa bệnh dân gian

Hướng dẫn 110 cách chữa bệnh dân gian

1. Lẹo mắt, đũa cả đánh cơm Hơ nóng áp lẹo vài lần khỏi ngay. 2. Dính mưa dị ứng mề đay Đồ khô, hơ nóng ta thay mặc vào. 3. Bị ong đốt phải làm sao Tía tô bóp nát rịt vào chỗ đau. 4. Rết cắn lá Ớt lấy mau Đem giã lấy […]